Celostní smyslná masáž

Celostní smyslná masáž je vytříbenou kombinací jemných a hlubokých doteků, podmanivé masáže teplým olejem, hlazení hebkými předměty a vzrušující smyslné masáže celého těla.

Tato masáž pro ženy je rituální oslavou chrámu ženského těla.

Již při úvodním rituálu zakusíte láskyplnou blízkost a úctu. Během masáže otevřete své srdce, přijmete sama sebe v plné své kráse a budete se pohupovat na vlnách zvýšené energie a smyslného vzrušení. Pečující masáž má blahodárné účinky na tělo i psychickou pohodu ženy.

Při masáži pracuji s Vaší životní a sexuální energií, při které je přirozené prožívat smyslnost a vzrušení. Masáž má i velmi ozdravné účinky. Jedním z nich je uvolnění bloků na fyzické i psychické rovině. Zároveň můžete energii nahromaděnou při masáži využít pro podporu Vašich záměrů ve Vašem životě, které chcete změnit, zdokonalit nebo se v nich posunout.

Základ masáže leží v dávných tradicích východního taoismu a původního tantrického učení v kombinaci s moderním západním pohledem na fungování lidského těla a sexuality. Vytváří bezpečné a přiíjímající prostředí pro prožití a prozkoumávaní všeho, co je důležité pro váš psychický, tělesní i emoční prožitek.

Co vám celostní smyslná masáž může přinést?

  • Duševní a tělesná pohoda. Relaxace, uvolnění, odplavení stresu. Příchodem do krásného prostředí se můžete zcela uvolnit, nechat svou mysl a tělo odpočívat a oddat se harmonii smyslných doteků, vůní a příjemné hudby.
  • Sebepřijetí. Rozvíjení pozitivního vztahu k vlastnímu tělu a prožívání. Rozpouštění sebeodmítání po fyzické i psychické stránce – pocitů studu a viny.
  • Seberozvoj. Objevit a probudit v sobě svoji životní a sexuální energii. Učit se otevřít se této energii, nechat ji naplnit vaše tělo tak, abyste mohly čerpat z tohoto zdroje i ve vašem běžném životě.
  • Smyslný prožitek. Dovolit si opět plně prožít své emoce, pocity, prožitky v těle i na duši. Prozkoumat svou sexualitu a smyslnost v bezpečném a příjemném prostoru.
  • Léčení. Odstranění emočních bloků a probuzení vitality podporuje celkové zlepšení fyzického i duševního zdraví a pohody. V těle se aktivuje radost, láska a smyslnost.

Proč práce se sexualitou a intimním dotekem?

Práce s naší základní životní silou, sexualitou, jde přímo ke zdroji naší energie. Rychle pomůže uvolnit případné bloky a potíže, které brání v cestě hluboké blaženosti a radosti. Díky tomu se může v relativně krátkém čase pozitivně transformovat řada dalších okolností našeho života: vztahy, práce, životní cesta. CMS má velký přesah, její užitek cítíte nejen na poli tělesného blaha, ale můžete vnímat její vliv ve vašem životě. U žen je nejprve třeba důkladně uvolnit tělo a otevřít oblast srdce, aby se opravdu uvolnila do intimního prožitku. Žena prožívá sexualitu jinak než muž a navíc její tělo má jiný rytmus. Potřebuje zpravidla mnohem více času, než se otevře i doteku na pohlaví. Zcela přirozeně potřebují získat důvěru a začít prožívat svoji sexualitu nejprve v celém těle. Pozorná, láskyplná masáž intimních partií ženy pomáhá zvýšit citlivost ve pohlaví i v těle, a poznat sílu i hloubku vlastní sexuality. I ženy, které si o sobě myslely, že jsou necitlivé, že s nimi něco není v pořádku, nebo nikdy v životě nezažily orgasmus, mohou díky celostní smyslné masáži odhalit netušené roviny radosti a rozkoše. Pro ženy je celostní smyslná masáž také branou k přijetí a uvolnění zadržovaných emocí, které byly potlačeny z důvodu, že se „nehodí“ a jsou „nepatřičné“, nebo tak silné, že je „lepší“ je necítit. Nicméně potlačené emoce uzavírají i bránu k naší sexualitě a tělesné radosti a lásce.

Průběh celostní smyslné masáže:

Masáž se tradičně zahajuje rozhovorem, ve kterém mě zajímá, s jakou znalostí, očekáváním a záměrem přicházíte. Nad šálkem čaje či sklenicí vody máte příležitost zeptat se a říci, co potřebujete. Probíráme a definujeme vaše hranice, ve kterých se bude masáž pohybovat a které nebudou překročeny. Poté je čas připravit se na masáž. Dostanete sarong (velký šátek), do kterého se převlečete. Masáž se zahajuje úvodním rituálem. Ten vám pomůže spojit se sama se sebou. Dochází k úvodnímu naladění, zakusíte láskyplný dotek a pocit uctění svého těla.
Následuje masáž celého těla. Budu pracovat s různými typy doteku, od velice jemných a smyslných až po velice hluboké masážní techniky. Vaše tělo bude opečováváno pomocí horkých žíněk, jemných peříček, teplého oleje. S pokračováním masáže se vaše tělo bude více a více uvolňovat, začnete vnímat pocit bezpečí a důvěry. Vaše srdce se otevře a může se začít probouzet i vaše sexuální energie. Pokud je vaše tělo připraveno, můžeme do masáže zahrnout i vaše intimní partie v rámci hranic, na kterých jsme se domluvili při úvodním rozhovoru. Intimní masáž může probíhat na vnější části joni, což je tantrický výraz pro ženské pohlaví, ale také uvnitř. Tato masáž nemá specifický cíl (např. dosažení orgasmu), ale přirozeně a beze spěchu následuje vaše proudění sexuální energie. Je to váš čas i prostor pro prozkoumávání vašeho prožívání a prohloubení smyslnosti. Po skončení masáže vám dopřeji čas proto, aby ve vás mohly doznít všechny prožitky, nechám vás o samotě ležet na lůžku a integrovat vše, co se ve vás odehrálo. Pokud budete chtít, můžeme si po masáži i chvíli popovídat, mohu zodpovědět vaše případné otázky apod.