Proč jsem průvodce a ne terapeut nebo léčitel?

Proč nepoužívám slova jako terapeut, léčitel, šaman atd. ale raději se nazývam průvodce? Má to jeden zásadní důvod, který odráží základní ideu mé práce. Spousta lidí tato slavo vnímá v trochu jiném kontextu, než ve skutečnosti jsou (nebo alespoň jak je vnímám já). Vnímají terapeuta nebo léčitele jako skoro nadpřirozenou bytost, která jim zázračně zprovozní uzdravení. Vnímají ho jako externí zdroj, od kterého závisí jejich  cesta k uzdravení. Ale tak to nebývá.

Nejsem ten, kdo tě uzdraví. Jsem průvodce, katalyzátor, zrcadlo a laskavá ruka, která ti pomůže otevřít bránu k tvému vlastnímu uzdravení. Síla tkví v tobě, ve tvém nitru. Můžu ti pomoct ji objevit, aktivovat a nasměrovat. 

Můžeš si mě představit jako zahradníka. Zahradník nekouzlí květiny z ničeho. Pečlivě připravuje půdu, zalévá, někdy pohnojí a chrání rostliny před škůdci. Ale to je vše. Klíč k růstu tkví v semínku, v síle života, která dřímá v jeho nitru. Zahradník jen vytváří optimální podmínky pro jeho rozkvět. 

Stejně tak i já. Pomáhám ti odstranit překážky, které brání tvému uzdravení. Pomáhám ti zbavit se starých traumat, negativních myšlenkových vzorců a blokád, které brání proudění životní energie. Pomáhám ti otevřít se lásce, soucitu a víře v sebe sama.

Uzdravení je vnitřní proces. Nikdo tě nemůže uzdravit zvenčí. Jedině ty sama máš moc aktivovat své vnitřní síly a nastartovat proces uzdravení. Já ti v tom můžu pomoci, ale nemůžu to udělat za tebe.

Nenabízím  hotová řešení. Nabízím ti prostor a nástroje, abys našla svá vlastní řešení. Pomáhám ti naslouchat svému vnitřnímu hlasu, intuici a moudrosti tvého těla. Podporují  tě vnímat symptomy jako cenné pokyny, které ti ukazují cestu k uzdravení.

Cesta k uzdravení je individuální cesta. Neexistuje univerzální návod, který by fungoval pro všechny. Můžu ti pomoct najít cestu, která je šitá na míru tvým potřebám a jedinečným dispozicím.

Nenabízím ti závislost, ale svobodu. Pomáhám ti stát se zodpovědným za své zdraví a za svůj život. Pomáhám ti naučit se, jak se o sebe starat, jak naslouchat svému tělu a jak žít v souladu se svou vnitřní moudrostí.

Je to jako společný tanec. Je to tanec důvěry, respektu a vzájemné podpory. Nabízím svou pomoc, ale ty jsi ta, kdo dělá tu nejdůležitější práci. Ty jsi ta, kdo se otevírá změně, kdo se vydává na cestu k uzdravení a kdo dělá kroky k transformaci svého života.

Nejsem ten, kdo tě uzdraví. Jsem ten, kdo ti může pomoc v tobě najít a spustit vlastní sílu k uzdravení.