Cesta Královny

Tam někde uvnitř  Tvého těla
se skrývá nezměrná síla Tvé vnitřní ženy.
Když se s ní spojíš,
zažehne oheň v Tvém životě.
Ten oheň,
co živí srdce, 
s nímž konečně žiješ,
co osvítí vše dosud skryté v temnotách.
Ten oheň
co spálí, co dosloužilo,
co tě samotnou přerodí,
co tvoří mocně a bez zábran.
Ten oheň,
co už neuhasne.