Tam někde uvnitř  Tvého těla
se skrývá nezměrná síla Tvé vnitřní ženy.
Když se s ní spojíš,
zažehne oheň v Tvém životě.
Ten oheň,
co živí srdce, 
s nímž konečně žiješ,
co osvítí vše dosud skryté v temnotách.
Ten oheň
co spálí, co dosloužilo,
co tě samotnou přerodí,
co tvoří mocně a bez zábran.
Ten oheň,
co už neuhasne.

Cesta Královny

Cesta Královny je více než obyčejná masáž. Je to prostor pro vás, ve kterém dochází k hlubokému spojení sama se sebou skrze vědomý dotek, práci s tělem a léčivé povídání.

Je to prožitek, který vám může změnit život.

Cesta královny vytváří bezpečný prostor pro prožívání těch nejniternějších oblastí duše skrze tělo a jeho sexuálně spirituální energie.

Pocit bezpečí žen je tou nejzásadnější podmínkou na Cestě Královny. Bezpečí pro ženu vzniká tam, kde je jí umožněno, aby sama rozhodovala o průběhu terapie, aby sama stanovila své hranice, kam až se v daném čase chce vydat.

Pocit bezpečí vzniká postupně, každým dalším krokem se upevňuje, od prvního setkání, empatického naslouchání a přinášení vhledů během povídání. Posiluje se díky dodržení předem domluvené hranice. Rozvíjí se s každým dalším sezením především díky kombinaci velmi intenzivního spoluprožívání, empatie a zároveň úrovně sebeuvědomění terapeuta, díky němuž žena necítí mužskou touhu nasytit se. Ale skutečný prostor jen pro samu sebe, své duševní, duchovní i tělesné prožitky, skrze skutečné přijetí, uctění a možnosti dovolit si být a zažít sebe skutečnou, opravdovou a celistvou.

Možnost přijímat péči a sdílet nejen na tělesné úrovni, možnost promlouvat, být slyšena, nehodnocena, být podpořena znamená skutečný prostor přijetí všeho, co se v ženě odehrává. Obvykle se proces otevírání a integrace nových odhalení, prožitků a vhledů uskutečňuje během několika sezení a bývá úzce provázán se vztahovým životem žen. Intenzita procesu je silnější, pokud sezení následují v krátkých časových intervalech.

Co mi sezení přinese?

Duševní a tělesná pohoda

Relaxace, uvolnění, odplavení stresu. Příchodem do krásného prostředí se můžete zcela uvolnit, nechat svou mysl a tělo odpočívat a oddat se harmonii smyslných doteků, vůní a příjemné hudby.

Sebepřijetí
 

Rozvíjení pozitivního vztahu k vlastnímu tělu a prožívání. Rozpouštění sebeodmítání po fyzické i psychické stránce – pocitů studu a viny.

Seberozvoj
 

Objevit a probudit v sobě svoji životní a sexuální energii. Učit se otevřít se této energii, nechat ji naplnit vaše tělo tak, abyste mohly čerpat z tohoto zdroje i ve vašem běžném životě.

Smyslný prožitek
 

Dovolit si opět plně prožít své emoce, pocity, prožitky v těle i na duši. Prozkoumat svou sexualitu a smyslnost v bezpečném a příjemném prostoru.

Léčení
 

Odstranění emočních bloků a probuzení vitality podporuje celkové zlepšení fyzického i duševního zdraví a pohody. V těle se aktivuje radost, láska a smyslnost.

Přečtěte si, jak se po sezení cítily ostatní ženy

Dnes jsem se nechala opečovat od Petra, tak fantastickou masáž (relaxační těhotenskou – prostě šitou na míru) jsem už dlouho nezažila.
Péťo, velice děkuji za tvou péči a přístup, pokaždé si na masáži uvědomuji, jak je pro mě nesmírně důležité, když na mě sahá někdo, kdo mě má opravdu (nezištně) rád, a jak je úžasné dovolit si uvolnit se (může to znít jako banalita, ale myslím, že to není úplně běžné, zvlášť pro ženy, nebo alespoň pro ty, které jsou citlivé na dotek). Ještě jednou moc děkuji <3

Ester

5/5

„Mmmm dnes jsem byla na naprosto úžasné masáži u Petra. Vřele doporučuji. Kdo mě zná ví jak jsem vybíravá a jak málo na sebe nechám sáhnout  . Peter je naprosto úžasný. Asi to nejvíce co jsem mohla dostat byla úcta. Cítila jsem ji v každém doteku. A tolik tolik jsem ji potřebovala…. Děkuji za to, že mi ho vesmír poslal do cesty  a sobě, že jsem si to dovolila  . 

Martina

5/5

Dnes jsem si dovolila přijmout nádherný dárek k narozeninám. Úžasnou opečovavací masáž Cesta Královny. Cítím se jako Královna Bohyňe! Několik hodin naprostého odevzdání, hlubokého, láskyplného procítění a porozumění……božská masáž a já mam pocit, že jsem se vrátila z putování vesmírem Mnohokrát děkuji 🙏🏻 jsem vděčná🙏🏻

Barbora

5/5

Dnes jsem si dopřála těhotenskou-relaxační masáž u Petra. Petra znám z minulosti, jeho dotek je pro mě něčím zcela bezpečným, bez jakýchkoliv tabu, a už když se na jeho masérské lehátko pokládám, dokážu (se) vypnout a otevřít se tomu, co mi tělo&mysl dovolí. Záměr byl vypnout hlavu, zrelaxovat tělo a alespoň na pár minut zažít ten stav, který tak bolestně postrádám poslední měsíce, jen tak být, tady a teď, bez jakékoliv tíhy. BINGO!! Po masáži jsem neměla slov, po návratu domů mi Kristýnka řekla, jak mi to sluší a i pár hodin poté se cítím jak v novém těle.“Péťo, děkuji Ti. Jsi nejintuitivnější masér, kterého znám a kromě toho všeho umění doteku, které Ti Bůh nadělil, prosím, věnuj se víc nám v požehnaném stavu.“

Jana

5/5

Úžasný, skvělý, báječný! Pokud máte chuť zajít na masáž, moc doporučuji

Petra

5/5

Na masáže jsem docela náročná .. a jen tak někoho bych do nebes nevychvalovala. Ale dvě poslední masáže s Petrem naprosto předčily mé představy! Cítila jsem se s Petrem jako žena naprosto bezpečně, respektovaná, opečovaná .. v rukou odborníka i chlapa lidsky a masérsky vyspělého. A to mi umožnilo se úplně uvolnit, odevzdat přítomnosti, a přenést se do jiného světa. To je to o čem masáž má být! Chcete-li si dopřát opravdu hluboké uvolnění, objednejte se ještě dnes, stojí to za to!

Šárka

5/5

"Jsem tu tiše proto, abych stál při vás u všeho, čím potřebujete projít. "

Peter Končula

Jsem průvodcem žen na Cestě Královny.

Viděl jsem vaše vnitřní ženy, ty hluboko schované, zraněné, ty, co mají velký strach, ty, co o sobě pochybují, ty malé, co jsou ještě holčičkami, ty co tiše pláčou i ty, co hlasitě vzlykají a křičí vzteky, ty opuštěné i ty co, jsou na cestě.

Vím, jaké to je, když vaše vnitřní žena vyjde z úkrytu.

A podporuji vás při tom celým svým srdcem.

Prožívám s vámi.

Obdivuji tu proměnu ženy v autentickou, velmi zranitelnou bytost, která si dovolí prožívat to, co právě přichází, ať je to jakkoli bolestivé a těžké. A vnímám jako dar, že mohu být u toho.

Jsem tu tiše proto, abych stál při vás u všeho, čím potřebujete projít. Vy jste ta, co vede svoje kroky.

Někdy je to skutečné vědomé „nic“ tím nejléčivějším a nejsilnějším momentem, který se zde děje.

Co se tam vlastně bude dít?

Průběh sezení

Na začátku sezení máme možnost si nad šálkem čaje či sklenicí vody popovídat o tom, co vás za mnou přivádí a jaký je váš záměr. Je to prostor pro vás, kdy začnete navnímávat své potřeby, obavy a můžete se i zeptat na to, co vás zajímá. Při opakovaném sezení si povídáme o tom, co se od minule změnilo, jak se prožitek integroval do vašeho běžného života. Tato část sezení je velmi důležitá také proto, že vytváří bezpečný rámec pro celé sezení. Mluvíme o vašich hranicích, ve kterých se budeme pohybovat, a které zůstanou zachovány i kdybyste později pod vlivem svého tělesného prožitku změnila názor. Ze zkušenosti vím, že tento rozhovor může trvat různě dlouhou dobu, někdy potřebujeme jen chvilku pro mluvení a jindy je právě vyjádření toho všeho, co se ve vašem příběhu nyní odehrává esenciální součástí celého sezení.

Je obecně známo, že některé informace umíme zpracovat a přijmout naší myslí, ale pro jiné potřebujeme prožitek. Po první části sezení – našem rozhovoru tedy bude následovat tělesný prožitek. Nejčastěji budeme pracovat s různými typy masážních doteků – od velice jemných až po hluboké masážní techniky. Můžeme zahrnout i další masážní či meditační cvičení. Vše se odvíjí od rámce, který jsme si definovali na začátku sezení. Mnohem důležitější než jakákoliv technika je ale naprostá přítomnost, péče a podpora, které se vám dostane. Toto vám umožní jít v prožitku právě tam, kam potřebujete. Vytváříme váš léčivý intimní prostor.

Pokud jsme se na tom na začátku domluvili, zahrnujeme do masáže i intimní části těla a pracujeme se vaší sexuální energií.

Je to váš čas i prostor pro prozkoumávání vašeho prožívání a prohloubení smyslnosti. Po skončení sezení vám dopřeji čas proto, aby ve vás mohly doznít všechny prožitky, nechám vás o samotě ležet na lůžku a integrovat vše, co se ve vás odehrálo. Pokud budete chtít, můžeme si po skončení i chvíli popovídat, mohu zodpovědět vaše případné otázky apod.

Královna není bezmocná, naopak má moc a je schopná vládnout svému životu.

Odvaha žen vykročit na cestu

Pro vykročení na Cestu Královny je zapotřebí odvaha, protože žena se vydává do krajin často zapovězených po celých rodových liniích. Rozhoduje o tom, zda prolomí nedůvěru, strach, stud, pocit vlastní nedostatečnosti, pocit, že si to nemohu dovolit, že si nezasloužím péči, přijetí. Tento proces probíhá ještě, než žena přijde na sezení. A bývá pro ženy nesmírnou výzvou.

Cítit tu obrovskou nejistotu prolínající se se strachem a studem je přirozené. Tyto pocity souvisejí s podstatou žen, vypovídají o jejich zranitelnosti na vnější tělesné úrovni, která je jakousi vstupní branou k niterným obsahům duše. Ženy na Cestě Královny překonávají tuto křehkou hranici díky tomu, že dovolí dotek – pečující a přijímající. A tam – hlouběji pod povrchem naopak vyvěrá jejich nezměrná síla.

Zažít znovuzrození či objevení této vlastní hlubinné ženské síly přináší mnoho otázek, rozehrává v životech žen proces sebepřijetí, otázky sebehodnoty, vztah k vlastnímu tělu a stínových obsahů ukrytých v nevědomí, které začínají vystupovat, někdy se dokonce drát na povrch.  Odkrývá se schopnost dovolit si cítit, zjemnit své vnímání, schopnost cítit na tělesné, duševní i duchovní úrovni vše, co jsme dřív zavrhovali, odmítali či čeho jsme se báli. Srdce se otevírá lásce, jak si dovolíme přijímat láskyplnou péči a uctění svého ženství. Lečí se hluboké rány žen, když si dovolí útěchu poté, co je zachvátí strach, poté, co se vracejí prožitky odmítnutí, zneužití, opovržení či manipulace z těchto i minulých životů.

Ale především se otevírá prostor pro navázání kontaktu a prohloubení vztahu se svou moudrou, divokou i láskyplnou vnitřní ženou. Královna se pak cítí mocná (opakem bezmoci), a schopná vládnout svému životu a přítomně, celistvě a vědomě prožívat.   

EM6B7003

Všechno na co jste se chtěli zeptat, ale báli jste se...

Obvykle ano, ale záleží na naší společné domluvě. Každopádně začínáte ovinutá nebo přikrytá šátkem – sarongem. Zahalená v něm jste při ulehnutí na břicho i při přetočení na záda. Všechny tyto momenty jsou klíčové v zachování pocitu bezpečí. Šátek je z Vašeho těla velmi pomalu, citlivě a postupně stahován tak, že kontakt se svou nahotou zažíváte postupně a tak si i pozvolna na ten pocit zvykáte, což velmi pomáhá, když se na začátku hodně stydíte.

Ano, k odstrojení a zabalení do sarongu máte soukromí – terapeut na tu dobu odchází z místnosti.

Cesta královny v sobě nese právě ten aspekt uctění těla v prvé řadě. Takového jaké je. Jeho úplné přijetí. Bez výhrad. Jdete si sem vlastně pro to zažít, jak se ten stud rozpouští. Tady teď i dál ve Vašem životě napořád. Můžete o tom mluvit na začátku s terapeutem, ucítíte To přijetí nejprve skrze slova a bude to o mnoho lepší. V prvních sekundách masáže už o tom přestanete uvažovat úplně.

Ne, na Cestě královny zůstává terapeut oblečený, poskytuje Vám oporu a blízkost ve Vašem prožitku. Ale hlavně pocit bezpečí, skrze hranici. A tu si určujete Vy, ale napomáhá tomu právě i fakt, že terapeut není nahý.
Především v terapeutickém přesahu. Nejedná se totiž jen o smyslný sexuálně-duchovní zážitek na úrovni těla. Ale skrze vstupní a závěrečné povídání Vám pomůže odkrýt hlubší význam Vašich prožitků, propojit s kontextem Vašich partnerských a rodinných vztahů, a integrovat důležité obsahy pro duši, které se s rozprouděním sexuálně-duchovní energie otevírají.
Ne, není to cíl, plán ani nutný výsledek. Jde o uvnitřnění, o hluboký vnitřní prožitek své sexuálně-duchovní síly. Skrze něj můžete prožít samozřejmě i orgasmus, ale také poznání svého sexuálního prožívání, rozpouštění různých bloků, strachů a schémat, které se dostavuje prostřednictvím kontaktu se sebou, uctění a plného přijetí těla.

Cena a místo

icona spa1

Spočinutí

1,5 hod

Chci to vyzkoušet, nechat se opečovat, uvolnit se a dopřát si chvilku pro sebe. 

 

icona spa1

Odevzdání

2 hod

Chci si dopřát čas pro uctění sebe jako ženy ve všech rovinách tělesné, duševní i duchovní a napojit se na svou vnitřní ženskou sílu.

icona spa1

Ponoření

3 hod

Chci si projít Cestu Královny, nechat o sebe beze spěchu pečovat, ponořit se do své ženské síly a prožít intenzivní smyslnou zkušenost.

Cena se odvíjí od místa masáže. Máte na výběr ze 3 možností:

YogaWay - Beroun

Útulné místo s vynikající dostupností - v centru Berouna a 10 min pěšky z vlakového nádraží. Je to můj hlavní masážní prostor, který jsem vytvořil dle svých představ, aby se v něm klientky cítily příjemně a bezpečně. Má uklidňují atmosféru, kterou podporuje výzdoba v duchu východních nauk. Samozřejmostí je sprcha i toaleta.

Spočinutí - 1,5 hod

2.200,- Kč

Odevzdání - 2 hod

2.900,- Kč

Ponoření - 3 hod

4.000,- Kč

U VÁS DOMA

V případě, že nechcete nikam jezdit a lépe se uvolníte v domácí prostředí. Stačí jen mít prostor, který lze dobře vytopit, cítíte se tam příjemně, a kde se dá postavit masážní stůl tak, aby se kolem něho dalo dobře pohybovat. Výhodou je, že po masáži můžete v klidu dál doma odpočívat a nechávat doznít vše, co se ve vás odehrává. Dojezd do vzdálenosti 20 km vzdušnou čarou od Želkovic (Libomyšl, okr. Beroun) je zdarma. Za každých dalších 5km je příplatek 100 kč.

Spočinutí - 1,5 hod

2.200,- Kč

Odevzdání - 2 hod

2.700,- Kč

Ponoření - 3 hod

3.800,- Kč

HARMONY SPA - v centru Prahy

Luxusní studio pro náročnější klientelu. Krásně vybavené a útulné masážní místnosti, s možností doobjednat i vířivou vanu. Skvělá lokace v centru Prahy.

Spočinutí - 1,5 hod

3.400,- Kč

Odevzdání - 2 hod

4.200,- Kč

Ponoření - 3 hod

6.300,- Kč

!!! Pozor, pokud objednanou masáž v Harmony spa zrušíte 24hodin a méně před začátkem bude vám účtován storno poplatek ve výši 30%.

Dovolte si vykročit a objednejte se ještě dnes.

JURTA - Halouny

Halouny 92
267 27 Svinaře

YogaWay - v centru Berouna

Na Parkáně 367/14
266 01 BEROUN
(yogaway.cz)

HARMONY SPA - v centru Prahy

Rašínovo nábř. 36
128 00 Nové Město
Praha 2
(harmonyspa.cz)

Dovolte si neodkládat své potřeby "až na někdy." Vykročte a objednejte se ještě dnes. Ano, i když je právě třeba půlnoc, klidně tu smsku rovnou pošlete. Ráno vám odpovím 🙂